Един Скитник - Блог: СПИРАЛАТА НА ВРЕМЕТО - ПРОЛОГ